Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Holy Place!

 
 
 
 
 
 
 
 
Koning Jezus
 
Ik hou van U
 
Van U wil ik zijn
 
Bij U wil ik horen
 
U wil ik dienen
 
Mijn leven lang
 
   
  
 
 
 
 
 
  
 
Koning Jezus
 
U regeert
 
Als Koning
 
Tot in alle Eeuwigheid
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 photo 10qb72r1-1.gif

 

 

Water geeft weer

de Tegenwoordigheid van God

Water geeft Leven

Dank U Heer

Laat mij dorstig zijn naar U

Glorie voor Uw Naam

Groot bent U

Heilig bent U

 

Waar wij komen

zullen ook gebieden van dood

veranderen in Leven

Halleluja

 

"Stromen van Leven Water

Zullen uit ons binnenste vloeien"

zegt Jezus

 

 photo JesusHolySpiritandwaterfall_zps6330bffb.gif

 

 

Reacties

 

 

 photo ACROSSLIGHTWATER.gif

 

 

Here God

Ik aanbid U

Ik hou van U

Uw koningkrijk is nabij

Uw warmte en liefde is bij ons

Ik geef mijn hart aan U

Ik geef mijn leven aan U

Vergeef mjn zonden, Here

Reinig mij door Uw Bloed

Door Uw genade mag ik komen

in Uw Heiligdom

Vrij mag ik zijn

Vrij van zonden

U heb ik lief

Amen

 

 

 

Reacties

 

 

 

 

 

Vader,

Raak mijn hart aan

Hier ben ik , Heer

Ik geef alles aan U

Ik geef mijn hart aan U

Ik hou van U

Ik leef voor U

U bent mijn Vader

U regeert mijn hart

I regeert mijn levewn

U zorgt voor mij

Ik mag bij U horen

Ik mag Uw kind zijn

Ik mag mezelf zijn bij U

U accepteerd mij zoals ik ben

Dank U wel, mijn Vader

Mijn Heer, Mijn Meester

Reacties

 

 

 

 

 

Vader God

Ik hou van U

Ik aanbid U

Vol wil ik zijn van Uw Geest

Laat me dicht tot U komen

Reinig mijn hart met Uw Bloed

Reinig mijn binnenste

met Uw Levende Water

zodat ik dicht tot U komen kan

en met mijn hele hart kan roepen:

"ABBA VADER"

Reacties

 

 

 photo skipper0003.gif

 

 

I want to know You

I want to know You

I want to know You, Lord

 

Heer,  Ik wil U kennen

         Ik wil U kennen

         Ik wil U kennen, Heer

 

Ik kom in Uw Aanwezigheid

Om U te kennen, Heer

Om U te aanbidden

Vanuit het diepst van mijn hart

 

 

Reacties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank U Heer
Dat u voor mij aan het kruis bent gegaan.
Dank u heer Voor Uw grote offer
Dat U zover bent gegaan.
U hebt Uzelf gegeven.
tot in het uiterste.
Zowel geestelijk als lichamelijk.
Ik zal het nooit volledig kunnen begrijpen
Daarin schiet ik tekort.
Maar ik wil het graag aanvaarden
voor mijn hele leven.
Was mijn leven schoon, Heer.
Met Uw Bloed.
Zodat ik vrijmoedig tot U mag komen.
Niet uit eigen kracht.
Maar door wat U voor mij gedaan heeft.
 
Dank U wel, Here.
 
Amen
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus, vul mij....
 

Dank u wel,  Heer dat ik iedere dag met U mag Leven.

 
Dank U wel dat ik vol van Uw Heilige Geest mag zijn.
U hebt geworsteld met mijn zonden en overwonnen.
Dank u wel dat Uw overwinning ook mijn overwinning is
Dat ik hierop mag staan en vertrouwen op U.
Ik wil zien op U,  zodat ik niet uit eigen kracht
het gevecht aanga met mijn zondige natuur.
Dank u wel, dat als ik zwak ben, Uw kracht over mij komt
en door mij heen stroomt, keer op keer.
In U ben ik meer dan een overwinnaar.
 
Jezus, vul mijn hart met Uw Vrede.
Jezus, vul mijn ogen met Uw Liefde.
Jezus, vul mijn mond met Uw Woorden.,
zodat Leven en Vrucht hieruit voortkomt.
Jezus, vul mijn handen met Uw kracht en Uw zegeningen,
om U lief te hebben en anderen te dienen
zo lang als ik leef.
 
 
 
 

Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waardig is het Lam
 
 
 
Dank U voor het kruis, Heer.
Dank u wat u voor ons gedaan hebt.
 
Ik aanbid U
U bent de Grote Koning.
 
Er zijn geen woorden voor
om uit te drukken hoe groot U bent.
 
U heerst op de Troon
voor Eeuwig en Eeuwig.
 
Laat mijn hart vol zijn van U, Heer.
Laat mijn hart vol zijn van Uw Heilige Geest.
 
Een hart vol van aanbidding
dat is waar ik naar verlang.
 
Echte ware aannbidding
om te uiten mijn liefde voor U.
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn Heer, mijn Jezus,
U bent mijn Jezus, mijn Redder.
U bent mijn Koning en Heer.
Mijn Meester. er is werkelijk niemand als U.
Laat mijn hele hart
Met alles in mij
vol zijn van Uw Genade en Liefde
Liefde naar andere mensen toe.
Laat me ook vol zijn van Uw Vrede
zodat ik een Vredestichter kan zijn.
Laat me vol zijn van  Uw Rust
zodat ik een Baken kan zijn
voor de mensen die
het zo hard nodig hebben.
Laat me een Licht zijn
voor wie in duisternis leven
en hun omhoog kan trekken
uit die duistere put
van uitzichtloosheid.
Zodat ze weer hoop hebben
en Uw Licht zien
en weer kunnen Leven.
Echt Leven.
Maar laat het Uw Werk zijn
Laat Uw Naam erin Verheerlijkt worden.
U bent Mijn Schuilplaats.
U bent Mijn Trooster.
U bent Mijn Rots.
Bij U mag ik altijd komen.
U bent vol van Genade en Kracht.
Groot is Uw Naam, o Heer.
Groot is Uw Heerlijkheid.
Uw Almacht en Uw Grootheid.
Amen
 
 
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heer,
 
Geef me Uw vrede
Geef me Uw liefde
Geef me Uw rust
 
Ik prijs U
ik aanbid U
U bent de Hoogste Heer
de Alpha en Omega
 
Amen.
 
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl